TIREBOSS Tire Pressure Control can get you out!

HÅLL DIG RULLANDE!

 Ökat antal fraktdagar                                    Ökad livslängd på däcken 
 Färre vägskador                                            Överlägsen framkomlighet på mjuk mark 
 Minskad miljöförstöring                                 Minskade vibrationer = Bättre förarmiljö
 Ökat grepp och jämnare körning                  Minskat vägunderhåll​

TIREBOSS  
För hårt pumpade lastbilsdäck är främsta orsaken till skador på vägar, däck och fordon. Däcktrycket kan, på ett säkert sätt, reduceras när fordonets hastighet och/eller last också reduceras. Högt däcktryck koncentrerar fordonets vikt på en liten kontaktyta.​

Reducerat däcktryck resulterar i ett längre hjulspår och distribuerar fordonets vikt över en större kontaktyta. 

Det längre hjulspåret är till avsevärd fördel för både fordonsägare förare, väghållare och industri.​

Vägens vombering orsakar en obalancerad lastfördeining på dubbla däck med ett obalancerat däcktryck som följd. Detta resulterar i oregelbundet däckslitage och ökat slitage på väg och fordon.

TIREBOSS   garanterar ett konstant balancerat däcktryck till avsevärd nytta för både fordon och väg

TIREBOSS   Tire Pressure Control kontrollerar däcktrycken elektroniskt från lastbilens förarhytt medan fordonet är i rörelse. Varje enskilt system kan programmeras så att det passar ditt fordons konfiguration och specifika transportkrav. Samtliga system är utrustade med inbyggda säkerhetssystem och kontinuerlig däcktryckskoll.

Maximalt däcktryck fordras bara när fordonet körs i motorvägshastighet med full last. När man reducerar lasten eller hastigheten, bör man också reducera däcktrycket.

Produkter från TPC International har använts med goda resultat inom olika industrier och på olika fordonstyper runtom i världen. I Europa finns även system och system- support i England, Skottland, Finland, Sverige och Lettland.

Se hur SCA reducerar transportkostnaderna med hjälp av Tireboss.

Kontakta

Försäljning

Hans Englund

+46 [0] 278 65 92 46

Hans.Englund@kilafors.se

Teknisk Support

Per Säll

+46 70 326 21 50

per.sall@kilafors.se

TIREBOSS  Sverige​

© 2020 TIRE PRESSURE CONTROL.